HOE ZORGEN KPI’S VOOR KWALITEIT BINNEN RGS?

Ga je op zoek naar informatie over KPI’s binnen jouw branche, dan zul je specifieker moeten zoeken dan enkel het woord ‘KPI’. De afkorting KPI staat voor Kritieke Prestatie-Indicator. Het zijn variabelen waarmee prestaties van ondernemingen geanalyseerd kunnen worden. Echter meet je in elke branche andere prestaties. In een zorginstelling worden er bijvoorbeeld andere KPI’s gehanteerd dan in een boekhandel. Wel wordt er (meestal) gewerkt vanuit vier deelgebieden, namelijk: algemene, financiële, IT en zorg KPI’s. Zo kan een wachttijd relevant zijn voor zowel de zorginstelling als de boekhandel. Maar is een KPI als aantal opnames weer enkel relevant voor de zorginstelling.

Ook binnen de softwareapplicatie van RGS+ vind je KPI’s. Deze zijn voornamelijk technisch en uiteraard gerelateerd aan het vastgoedonderhoud. Deze KPI’s vallen onder de methodiek van Kwaliteit in Balans (KiB), dat onderdeel is van Resultaatgericht Samenwerken (RGS). De KiB methodiek, met daarin dus de prestatie-indicatoren, heeft RGS+ ingericht binnen de vaste softwarestructuur. De kwaliteitsuitgangspunten (KUP) binnen de KiB kennen verschillende thema’s. Deze zeven thema’s zullen we verderop in deze blog verder voor je toelichten.

DE VOORDELEN VAN (HET WERKEN MET) KPI’S BINNEN RGS+

Elk bedrijf of organisatie werkt met een doel. Je wilt een bepaalde omzet behalen, de kwaliteitsstandaard boven een specifiek niveau houden of een klanttevredenheid boven de 8 hebben. Met KPI’s zet je variabelen vast waarmee je kunt aflezen of je op koers ligt ten opzicht van jouw doelstelling.

Door alle gegevens en details van de verschillende variabelen bij te houden, kun je niet alleen zien of je op het juiste pad zit. Je kunt deze gegevens (deels) ook gebruiken om te voorspellen of jouw huidige doelen ook in de toekomst nog haalbaar zijn. Binnen de RGS vind je vooral veel technische KPI’s. Denk daarbij aan welk energielabel of welke NEN-score er van toepassing is voor een object.

Deze KPI’s worden onderverdeeld in zeven thema’s binnen de KiB methodiek. De thema’s noemen we ook wel de kwaliteitsuitgangspunten. Op basis van deze uitgangspunten vorm je de prestatie-indicatoren. Aan de gebreken die voortkomen uit de KUP’s hang je de KPI’s vast. Hiermee bepaal je een percentage, bijvoorbeeld het percentage houtvocht. Wanneer dit percentage onder de norm hangt, is de KPI afgekeurd.

Voorbeeld van KPI’s in de softwareapplicatie RGS+.

WAT IS DE KWALITEIT IN BALANS?

De KiB-methode is ontwikkeld omdat er geen goede meetmethode bestond die een-op-een te gebruiken was voor onderhoud. Dit betekende dat er meerdere methodes gebruikt moesten worden. Onhandig, onoverzichtelijk en ook nog eens foutgevoelig. KiB is daarom ook het uitgangspunt voor kwaliteit binnen een RGS.

Door het gebruik van thema’s blijft de lijst met normen overzichtelijk en kun je als bedrijf ook zelf bepalen welke onderdelen het belangrijkst zijn en welke KPI’s je per thema wilt opnemen.

WELKE THEMA’S KENT DE KWALITEIT IN BALANS?

Zoals we eerder al aangaven zijn er zeven thema’s binnen de KiB die je ook zult zien in de inspectiesoftware van RGS+. We zullen deze allemaal kort voor je toelichten. Op de drie belangrijkste thema’s – veiligheid, gezondheid en energie – gaan we wat dieper in.

  1. Veiligheid. Dit is uiteraard een belangrijk thema en ook een van de top drie thema’s binnen RGS+. Of het nu om bouw of onderhoud gaat, mensen moeten op een veilige manier gebruik kunnen maken van een woning of pand. Om deze reden zijn er kwaliteitsuitgangspunten (KUP) opgesteld als het ‘constructief’ zijn van het object, de brandveiligheid en inbraakveiligheid. Maar ook het aanwezig zijn van bijvoorbeeld leuningen en ballustraden en het vermijden van objecten waarover men kan struikelen (denk aan een uitstekende drempel) valt onder het thema veiligheid. Een voorbeeld van een KPI hierin zou een gebrek als ‘Scheuren van de ondergrond’ kunnen zijn.

De KUP’s binnen veiligheid zijn: Constructief, veiligheid verticaal en horizontaal transport, brandveiligheid, veiligheid installaties, inbraakveiligheid, sociale veiligheid en valbeveiliging.

  1. Gezondheid. Het tweede belangrijke thema is gezondheid. Dit wil zeggen dat de leefomgeving gezond is en dat de kans op een slechte invloed op die gezondheid zoveel mogelijk beperkt wordt. Deze gezonde leefomgeving wordt onder andere gecreëerd door de luchtkwaliteit zo hoog mogelijk te houden (door middel van bijvoorbeeld ventilatieroosters), door de kans op vorming van allergenen door vocht te beperken en door voldoende daglicht toe te laten treden.

KUP’s binnen het thema gezondheid: Luchtkwaliteit, geluid, vocht, visueel comfort en thermisch comfort.

  1. Energie. Binnen het thema energie vinden we een KUP die vrijwel iedereen kent, namelijk het energielabel. Het laagste label is hierbij Label E, het hoogste A++++. Met deze energieprestatie wil je het energiegebruik zo laag mogelijk en zo efficiënt als mogelijk houden. Dit kan bijvoorbeeld met het gebruik van hoogrendementsglas of zonnepanelen. Naast veiligheid en gezondheid, is energie een van de drie belangrijkste thema’s binnen RGS+.

Bovenstaande thema’s worden door de meeste bedrijven, waaronder RGS+, vaak als belangrijkst ervaren. Binnen deze thema’s vind je ook KUP’s die voor veel bedrijven centraal staan in het behalen van hun doelen. Naast deze drie thema’s, vind je binnen de KiB en RGS+ ook de volgende vier punten:

  1. Gebruikskwaliteit. Is de kwaliteit van het complex en de woning voldoende op het gebied van bijvoorbeeld toegankelijkheid, voorzieningen en reinigbaarheid.
  2. Duurzaamheid. Onder het thema duurzaamheid vallen waterverbruik en milieuzorg. Beide met een focus op het bevorderen van een duurzame omgeving.
  3. Toekomstwaarde. Is het complex of de woning ook over een x aantal jaar nog waardevol? Blijft de bereikbaarheid goed, is het aangepast (of kan het aangepast worden) op ouderen of zorgbehoevenden en verbetert het de belevingswaarde van de directe omgeving.
  4. Wonen. Dit thema kent de KUP ‘bewonerskeuze’. Krijgt de gebruiker maatwerk aangeboden?

Kort samengevat heb je dus een Kwaliteit in Balans (KiB). Hierin staan zeven thema’s met kwaliteitsuitgangspunten (KUP’s). Hiermee bepaal je of een specifiek punt – stel het visueel comfort – voldoende is of niet. Wanneer er gebreken voortkomen uit de KUP’s hang je hier KPI’s aan vast. Aan de hand van het vastgestelde percentage van het gebrek bepaal je vervolgens of er wel of niet aan de KPI wordt voldaan.

WAT ALS ER NIET WORDT VOLDAAN AAN DE KPI’S?

De KPI’s zijn natuurlijk niet voor niets opgesteld. Zoals we eerder al aangaven geeft het een uitgangspunt waarmee de kwaliteit van het object kan worden vastgesteld en vastgelegd. Je maakt prestatieafspraken op basis van de kwaliteitsuitgangspunten. De KPI’s moeten een minimum percentage behalen om als ‘akkoord’ door te gaan. Worden ze (deels) afgekeurd, dan is er dus niet voldaan aan de prestatieafspraken. In dat geval gaan de opdrachtnemers met elkaar in gesprek om gezamenlijk een oplossing te vinden. Op deze manier blijft de kwaliteit altijd in balans.

WIL JE GRAAG MEER INFORMATIE OVER RGS+ OF KPI’S?

Heb je na het lezen van deze blog nog vragen over onze inspectiesoftware of de manier waarop wij binnen de software met KPI’s omgaan? Neem dan zeker contact met ons op via het contactformulier. We geven je graag (extra) inzicht en informatie over de RGS+ applicatie en KPI’s.