,

BTW Verdeling toegevoegde kosten (staartkosten).

BTW Verdeling toegevoegde kosten (staartkosten).

Woningcorporaties en particulieren kunnen geen BTW aftrekken, dus willen zij het liefst zo min mogelijk BTW betalen. Daar dit de totale kosten van een project aanzienlijk kan drukken. Meestal wordt voor de toegevoegde kosten het hoge BTW tarief toegepast. Het is daarom goed om te weten dat dit niet hoeft, want de regel is als volgt:

“Je berekend naar ratio de werkzaamheden die wel of niet met laag BTW zijn belast.”

Wanneer je alle werkzaamheden in een MJOP of offerte hebt verwerkt dan volgen er vaak nog een aantal toegevoegde kosten (staartkosten) zoals bijvoorbeeld steigerkosten c.q. klimkosten, kosten voor afval, parkeerkosten, huur van materieel, voorrijkosten e.d. Over deze kosten moet BTW worden berekend.

Je verdeelt alle werkzaamheden die je hebt berekend onder in 9% en 21%. Je berekent hierbij de verhouding. In deze verhouding mag je de toegevoegde kosten verdelen over hoog en laag BTW.

Een concreet voorbeeld:

Je bent bezig met verduurzaming van een complex woningen. Dan heb je te maken met zowel hoog als laag btw. Hierbij is het materiaal met het hoge tarief belast (21%) en arbeid met het lage tarief (9%).

De totale directe kosten voor de uit te voerenwerkzaamheden zijn € 5000,- en bestaan voor 60% uit arbeid en 40% uit materiaal. Hierover wordt voor een bedrag van € 1500,- aan staartkosten gerekend voor de bouwplaats inrichting en wist en Risico opslag.

Wanneer we uit gaan van het hoge BTW tarief voor de staartkosten zal de klant €1500,- x 21% = € 315,- aan BTW moeten betalen.

Maar deze € 1500,- mag je dus naar ratio van de werkzaamheden verdelen tussen hoog en laag BTW.

Wat neer komt op het volgende:

60% van € 1500 valt onder laag BTW en 40% van de € 1500,- valt onder hoog BTW.

Het totale btw tarief over de staartkosten is als volgt:

9% x € 900 = € 81,-

21% x € 600 = € 126,-

Te betalen BTW over de staartkosten door de klant: € 207,-

Hiermee heeft de klant op de totale staartkosten inclusief BTW 6% bespaard door gebruik te maken van de verdeling van de BTW naar ratio van de werkzaamheden.

Binnen RGS+ zit de functie om de staartkosten automatisch te verdelen tussen het hoge en het lage BTW tarief, hierdoor bent u daar zelf geen extra tijd aan kwijt en is uw klant goedkoper uit.