Inspectie - Regisserend Softwarepakket voor Vastgoedonderhoud

Inspectie

Voor het beoordelen van de huidige staat van onderhoud van een object is de inspectie module een must. Op basis van de aanwezige elementen kan een inspectie worden uitgevoerd op basis van de NEN2767. Dit is en norm waarbij de kwaliteit wordt gewogen op basis van de geconstateerde gebreken. Meer gebreken is minder kwaliteit en een hogere NEN score (NEN 1 = uitstekend, NEN 6 is zeer slecht)

Op basis van de ernst, intensiteit en omvang wordt automatisch de juiste NEN score berekend. De ernst van een gebrek is al ingevuld conform de NEN2767. De intensiteit is niet concreet omschreven in de NEN2767 maar in de applicatie is met behulp van beeld en omschrijving dit concreet gemaakt. In de inspectie zelf hoeft alleen maar per element de omvang te worden aangegeven. Vervolgens wordt automatisch de juiste NEN score berekend.

Vervolgens is het ook mogelijk om op basis van wegingsfactoren de NENscore van een element te aggregeren naar een score op complex niveau.

Tijdens de inspectie wordt ook getoetst op de eerder ingestelde KPI’s Het inspectierapport toont op overzichtelijke wijze wat er per onderdeel aan de hand is, de berekende NEN score en of het element voldoet aan de vooraf ingestelde KPI’s. Middels kleuren is direct inzichtelijk of een gebrek structureel in het begin stadium voor komt of juist incidenteel in het eindstadium. Beide kunnen wel de zelfde NEN score hebben.