Inventarisatie - Regisserend Softwarepakket voor Vastgoedonderhoud

Inventarisatie

Onder inventarisatie wordt verstaan welke elementen aanwezig zijn en hoeveel. Vervolgens kan er een splitsing worden aangebracht die logisch is voor het vervolg onderhoud. Denk hierbij aan een  splitsen op basis van dakvlakken, een splitsing van gevels op basis van oriëntatie (wel of niet weerbelast) of verschillende ruimten in het object. Hierbij is elk bedrijf/discipline vrij om een eigen structuur op te bouwen.

Naast de hoeveelheden worden ook de risico factoren in kaart gebracht. Niet elk object is immers hetzelfde. Door een inventarisatie van de risico factoren kan het onderhoudsplan worden opgesteld. Bij veel negatieve invloeden zal er meer/vaker of intensiever onderhoud nodig zijn en bij veel positieve invloeden juist andersom. In de applicatie zijn de factoren die de meeste invloed hebben op het onderhoud als een meerkeuze checklist in te vullen.