Object - Regisserend Softwarepakket voor Vastgoedonderhoud

Object

De object module staat centraal en vormt de basis van de applicatie. In deze module worden allerlei algemene gegevens van het object vastgelegd. Denk hierbij aan het complexnummer, adressen, foto’s van het object, de locatie op de kaart en objectkenmerken zoals bouwjaar, type, grootte, toegankelijkheid enz.

In het dashboard kunnen objectfilters worden gemaakt op basis van deze kenmerken. Dit is handig om het bezit makkelijk te filteren, bijvoorbeeld voor corporaties die deelnemen aan de Aedes benchmark. ).

Ook kunnen losse bestanden (Word, Excel, Pdf, enz.) makkelijk worden geüpload bij het object. De bestanden zijn vervolgens voor alle betrokken partijen te downloaden waardoor een externe Dropbox of SharePoint niet nodig is.

Op overzichtelijke wijze worden de gegevens opgeslagen bij het object en zijn voor alle betrokken partijen, opdrachtgever en uitvoerende bedrijven, beschikbaar.

Vanuit het object kun je naar verschillende processtappen. Denk hierbij aan de strategische uitgangpunten, kwaliteit en prestatie-indicatoren, hoeveelheden inventarisatie, risico inventarisatie, inspecties, monitoring op KPI’s, meerjaren plannen en uitvoering en monitoring van werkzaamheden.