Opdracht & uitvoering - Regisserend Softwarepakket voor Vastgoedonderhoud

Opdracht en uitvoering

Met opdracht wordt een definitieve keuze gemaakt voor één van de scenario’s. De opdracht is vanuit opdrachtgever en uitvoerend bedrijf te tekenen. Daarmee wordt het object vast gezet en kunnen er niet eenzijdig wijzigingen worden aangebracht in hoeveelheden of onderhoudsplannen. Het is natuurlijk wel mogelijk om plannen te herzien, maar dat is dan altijd in gezamenlijk overleg met beide partijen.

Alle wijzigingen gedurende de looptijd van de opdracht worden automatisch vastgelegd in een logboek. Afspraken liggen eenduidig vast in het systeem en zijn niet meer alleen bij enkele personen bekend. Ook in de uitvoering en monitoring zijn diverse afspraken vast te leggen die tussen opdrachtgever en uitvoerend bedrijf worden gemaakt.

De opdracht en uitvoering is heel duidelijk geen vervanging van eigen bedrijf software maar zorgt voor de communicatieve zaken tussen de verschillende bedrijven.