Scenario keuze - Regisserend Softwarepakket voor Vastgoedonderhoud

Scenario keuze

In het scenario wordt een onderhoudsplan opgesteld. De gegevens uit de eerdere stappen worden overgenomen in een schema. Hierbij wordt per element aangegeven welke maatregelen in welke jaren plaats vinden. Het uitgangspunt is dat het hele object in kaart wordt gebracht en niet alleen de delen die direct onderhoud behoeven. (object georiënteerd in plaats van activiteit georiënteerd)

In het scenario is ruimte voor extra regels zoals aanvullende (energetische) verbeteringen, preventief ondergrondherstel enz. Het is een calculatie, maar dan gelijk voor de complete exploitatieperiode.

Ook kunnen extra kosten, zoals bouwplaats kosten, klimvoorzieningen, enz. als aparte regels onder het subtotaal worden ingevoerd.

Een scenario kan eenvoudig worden gekopieerd een aangepast zodat het bedrijf meerdere varianten kan optellen.

De verschillende scenario’s zijn onderling makkelijk te vergelijken door een scenariovergelijk. Hierin worden de scenario’s en budget in één grafiek getoond. Dat kan als kosten per jaar en kosten cumulatief. Met één druk op de knop zijn de kosten te indexeren (met een fictieve index) en/of netto contant te maken.