Strategie - Regisserend Softwarepakket voor Vastgoedonderhoud

Strategie

De strategie module maakt het mogelijk om Resultaat Gericht te Samenwerken. De essentie van een RGS samenwerking is om een uitvoerend partner al vroeg mee te laten denken in lange termijn onderhoudsplannen op basis van de strategische uitgangspunten van de opdrachtgever. Vervolgens worden afspraken gemaakt op basis van budget en kwaliteit.

In deze module kan de vastgoed eigenaar het strategisch voorraadbeleid vertalen naar een complexstrategie door middel van een praktische vragenlijst met diverse ambitiethema’s. Het resultaat is een overzichtelijk en concreet document met een gespecificeerde uitvraag die aansluit bij de strategie van de vastgoedbezitter.

Vanuit de strategie wordt een kwaliteit gedefinieerd. Er zijn drie kwaliteitsniveaus: basis, goed en uitstekend. De kwaliteit is, per discipline, onderbouwd met beeldmateriaal en omschrijving.

Vanuit de kwaliteit is een vertaling gemaakt naar meetbare en concrete prestatie-indicatoren. Hiermee wordt een kwaliteit gedefinieerd waar het object gedurende de hele exploitatieperiode minimaal aan moet voldoen.

Uiteraard is het mogelijk om de voor gedefinieerde kwaliteit en prestatie eisen naar eigen inzicht aan te passen, zowel in de basis als op complexniveau.

Deze module is een aanrader voor iedereen die de term resultaat gericht serieus neemt en ook daadwerkelijk wil sturen op budget en kwaliteit.