Team - Regisserend Softwarepakket voor Vastgoedonderhoud

Team

De team module maakt het mogelijk om andere partijen te koppelen. Er zijn verschillende soorten samenwerking mogelijk. Dit kan een samenwerking zijn tussen de opdrachtgever en het uitvoerend bedrijf. Vaak is er dan sprake van een één-op-één relatie voor het onderhoud.

Voor een opdrachtgever met meer panden/complexen kan het ook een samenwerking zijn met een aantal vaste onderhoudspartijen. Het bezit wordt vaak verdeeld onder een aantal vaste partners. Dan is het belangrijk om het onderhoud op een eenduidige wijze uit te zetten. Partners moeten ook het onderhoud op eenduidige wijze aanleveren zodat de verschillende complexen goed te vergelijken zijn. Indien er wordt gewerkt met vaste prijzen (prijzenboek) dan is het belangrijk dat de prijzen op één centrale plek worden beheerd en beschikbaar komen voor de uitvoerende partijen.

Het is ook mogelijk om met meerdere partijen samen te werken bij het zelfde complex. Bijvoorbeeld als disciplinair team voor de wat meer complexere vraagstellingen en verbeter trajecten.

Welk type samenwerking ook van toepassing is, in alle gevallen moeten de betrokken bedrijven worden benoemd. De levert een praktisch overzicht van bedrijven met contactpersonen, maar hiermee wordt het bedrijf ook gemachtigd om toegang te krijgen tot het object.

De module is een must voor iedereen die de regie wil hebben op het onderhoud.