Hoe ziet het ICT-landschap van RGS eruit?

Het ICT-landschap is complex. Dat blijkt ook uit de berichten dat veel bedrijven moeite hebben met het (juist) inrichten van het ICT-landschap. Applicaties, software, communicatie-elementen. Alle data uitwisseling moet op een efficiënte manier op elkaar afgestemd zijn. Wat het uitdagender maakt, is het feit dat het ICT-landschap continu in beweging is. Daardoor is het soms lastig om alle updates bij te benen, maar ontstaan er ook conflicten met bijvoorbeeld verouderde software.

RGS+ is om deze reden continu bezig met het creëren van een zo optimaal mogelijk ICT-landschap. Op die manier zijn we altijd ingespeeld op eventuele veranderingen en verbeteren we waar mogelijk direct de ICT-infrastructuur.

Hoe ziet het ICT-landschap er binnen een RGS samenwerking uit?

Om RGS optimaal te organiseren, analyseren en te borgen is centrale betrouwbare data in een goed ICT-platform van essentieel belang. Daarom is het goed om te weten dat het ICT landschap onderverdeeld kan worden in drie categorieën.

1. De bedrijfssoftware, ook wel bekend als het ERP-systeem. ERP staat voor Enterprise Resource Planning en omvat het computerprogramma dat binnen een organisatie wordt gebruikt ter ondersteuning van alle processen binnen het bedrijf.
2. Fieldservice software. Deze software heeft alles te maken met de planning en de buitendienst.
3. De zogenoemde expert systemen. Deze kunnen als ‘add on’ fungeren op het ERP-systeem. De steeds complexer wordende bedrijfsprocessen zijn een reden voor het ontstaan van deze expert systemen. Ze zijn onder andere extra waardevol bij het oplossen van specifieke vraagstukken.

Applicaties, software, uitwisseling van data. En dat voor verschillende partijen. Een goed ICT-platform moet aan een aantal eisen voldoen om alle partijen optimaal te kunnen helpen en meerwaarde te blijven bieden. Voor het ICT-platform in een RGS proces – dat onderdeel uitmaakt van het totale ICT-landschap – stelt RGS+ daarom/daarvoor de volgende eisen:

 • Het platform moet voor alle partijen eenvoudig toegankelijk en te gebruiken zijn
 • Alle partijen moeten het platform eenvoudig kunnen voeden met eenduidige data
 • De beschikbare data moet zowel voor opdrachtnemer als opdrachtgever bruikbaar en uitwisselbaar zijn
 • De optie tot het vastleggen van (KPI-) afspraken zonder de mogelijkheid tot eenzijdige wijziging
 • Er moet complex overstijgend gestuurd kunnen worden
 • Het moet mogelijk zijn om overzichtelijke rapportages te genereren

Platformsamenwerking versus integrale ketensamenwerking

Twee bekende samenwerkingsvormen zijn de platformsamenwerking en de (integrale) ketensamenwerking. Bij RGS+ maken we gebruik van beide varianten, waarbinnen de integrale ketensamenwerking ten opzichte van een platformsamenwerking meer voordelen oplevert.
Maar waar haal je alle informatie vandaan? Daar ligt het verschil tussen beide samenwerkingsvormen. Haal je rechtstreeks alles vanuit één systeem, zoals je dit bij een integrale ketensamenwerking doet. Of kies je voor een platformsamenwerking en laat je alle informatie vanuit verschillende databronnen komen?

Bij een integrale ketensamenwerking is het daarnaast zo dat je alles vanuit RGS+ doet, met uitzondering van een aantal onderdelen die in het ERP-systeem thuishoren. Denk daarbij aan bijvoorbeeld offertes en facturaties. Vanuit een platformsamenwerking stuur je alles vanuit andere systemen. Om die reden is er ook geen realtime koppeling aan RGS+.

Een ketensamenwerking zie je vaak bij organisaties die erg marktgericht moeten werken of werken op een onvoorspelbare markt. Omdat een ketensamenwerking om een flinke investering vraagt, is het van belang dat partijen een langdurige samenwerking aan willen gaan. Iets waar wij ons bij RGS+ natuurlijk erg goed in kunnen vinden.

Wat zijn de nadelen van een platformsamenwerking?

Zoals we eerder al aangaven komt bij een platformsamenwerking de informatie vanuit verschillende databronnen. Dit betekent dat er veel data uitwisseling is. Bij vier onderhoudspartijen spreken we al van minimaal tien documenten: 4x inspectierapport – 4x MJOP – 1x MJOB – 1x tekening.

Deze grote hoeveelheid aan data, die ook nog eens uit verschillende bronnen komt, zorgt voor een aantal nadelen. Zo heb je een verminderd inzicht in de (beschikbare) data door het gebruik van verschillende applicaties. Daarnaast is er een grotere kans op de vervuiling van data vanwege ‘over kloppen’ en loop je ook een verhoogd risico op faalkosten. Een platformsamenwerking bij een RGS proces resulteert dan ook vaak in een inefficiënte en ongestructureerde manier van werken.

Wat zijn de voordelen van een integrale ketensamenwerking?

Bij RGS+ zien we een grote lijst aan voordelen voor het gebruik van een integrale ketensamenwerking. Zo heb je onder andere voordelen op het gebied van:

Efficiëntie

 • Efficiënter (samen)werken en vermindering van faalkosten door een gestructureerde en eenduidige manier van opstellen, uitvoeren en monitoren van de onderhoudsplannen.
 • Er is data uitwisseling op diverse niveaus mogelijk.
 • Het eenvoudig kunnen doen van diverse soorten inspecties met mobiel of tablet, waaronder de NEN 2767 conditiemeting, opleverkeuringen, tussentijdse inspecties en werkplek inspecties.
 • Snelle overdracht van complexinformatie bij personeelswisselingen mogelijk.

Overzicht & structuur

 • Er is een overzichtelijk dashboard met objecten, inspecties en scenario’s.
 • Alle objectdata is verzameld op 1 plek.
 • Gestructureerde en eenduidige manier van opstellen, uitvoeren en monitoren van de onderhoudsplannen.
 • Vastleggen en bewaken van kwaliteitsniveau en strategische uitgangspunten.

Financiële zaken

 • MJOP & MJOB opstellen inclusief kostenplaats en variabele BTW voor de staart-bouwplaatskosten.
 • Uitgebreide mogelijkheden voor het vergelijken van de verschillende onderhoudsplannen op basis van netto contante waarde en indexering.
 • Voldoende grip op het onderhoud van jouw totale vastgoedportefeuille.

RGS+ als onderdeel van jouw ICT-landschap?

Heb je nog vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Of wil je weten hoe RGS+ past in jouw ICT-landschap? Neem dan contact met ons op.