Inventarisatie - Regisserend Softwarepakket voor Vastgoedonderhoud

Inventarisatie

Onder inventarisatie wordt verstaan welke elementen aanwezig zijn en hoeveel. Vervolgens kan er een splitsing worden aangebracht die logisch is voor het vervolg onderhoud. Denk hierbij aan een  splitsen op basis van dakvlakken, een splitsing van gevels op basis van oriëntatie (wel of niet weerbelast) of verschillende ruimten in het object. Hierbij is elk bedrijf/discipline vrij om een eigen structuur op te bouwen.

Naast de hoeveelheden worden ook de risico factoren in kaart gebracht. Niet elk object is immers hetzelfde. Door een inventarisatie van de risico factoren kan het onderhoudsplan worden opgesteld. Bij veel negatieve invloeden zal er meer/vaker of intensiever onderhoud nodig zijn en bij veel positieve invloeden juist andersom. In de applicatie zijn de factoren die de meeste invloed hebben op het onderhoud als een meerkeuze checklist in te vullen.

WaHoSS

Wat maakt het inventarisatiesysteem van WaHoSS onderscheidend en beter?

In het handmatig opschrijven en invoeren van alle meetgegevens gaat enorm veel tijd zitten. Daarnaast is dit ook nog eens een stuk foutgevoeliger dan een volledig digitale inventarisatie. Dus hoe kunnen we op een eenvoudige en intuïtieve manier aan een digitale meetlijst komen?

Volgens WaHoSS ligt het antwoord bij een applicatie die werkt op een telefoon of tablet. Door het gebruik van de camera is tekenen overbodig en noteer je eenvoudig en herleidbaar de merken en elementen. Daar hangt vervolgens een meetstaatje aan en een lijst met labels. De meetstaat is automatisch te vullen met een gekoppelde Disto lasermeter. Eenmaal op kantoor staan de genoteerde gegevens geordend tot je beschikking en kun je direct de splitsingen maken die jij nodig hebt.

WaHoSS wil het kladblok in het veld dus vervangen door een applicatie. Er is geen pen en papier meer nodig en er hoeven geen tekeningen meer met de hand te worden gemaakt. Je maakt op locatie foto’s, noteert de daarbij behorende gegevens en kunt eenmaal op kantoor direct op de slag met de gegevens vanuit de database. Alle data ligt herleidbaar vast en kan worden gebruikt voor calculatie, planvorming en werkvoorbereiding.