Berichten

Wat zijn succesfactoren?

Wil je als organisatie jouw gestelde doel(en) behalen, dan moet je jouw succesfactoren gaan bepalen. Deze factoren zijn namelijk beslissend in het wel of niet behalen van een vooraf gesteld doel. Ook RGS+ heeft meerdere succesfactoren opgesteld. Lees verder om te bekijken welke dit zijn.