Berichten

Wat is een Meerjaren
onderhoudsplan? (MJOP)

RGS+ onderscheidt zich ten opzichte van andere RGS software door een goede meerjarenprognose mét verschillende scenario’s. Deze meerjarenprognose is onder andere vast te leggen in een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP).