WAT IS DE KWALITEIT IN BALANS?

De KiB-methode is ontwikkeld omdat er geen goede meetmethode bestond die een-op-een te gebruiken was voor onderhoud. Dit betekende dat er meerdere methodes gebruikt moesten worden. Onhandig, onoverzichtelijk en ook nog eens foutgevoelig. KiB is daarom ook het uitgangspunt voor kwaliteit binnen een resultaatgerichte samenwerking. RGS+ heeft de KiB-methodiek ingericht binnen de vaste softwarestructuur van de applicatie.

Door het gebruik van thema’s blijft de lijst met KiB-normen – waarin in totaal 272 normen staan – overzichtelijk en kun je als bedrijf ook zelf bepalen welke onderdelen het belangrijkst zijn en welke KPI’s je per thema wilt opnemen.

WELKE THEMA’S KENT DE KWALITEIT IN BALANS?

Zoals we eerder al aangaven zijn er zeven thema’s binnen de KiB die je ook zult zien in de inspectiesoftware van RGS+. We zullen deze allemaal kort voor je toelichten. Op de drie belangrijkste thema’s – veiligheid, gezondheid en energie – gaan we wat dieper in.

  1. Veiligheid. Dit is uiteraard een belangrijk thema en ook een van de top drie thema’s binnen RGS+. Of het nu om bouw of onderhoud gaat, mensen moeten op een veilige manier gebruik kunnen maken van een woning of pand. Om deze reden zijn er kwaliteitsuitgangspunten (KUP) opgesteld als het ‘constructief’ zijn van het object, de brandveiligheid en inbraakveiligheid. Maar ook het aanwezig zijn van bijvoorbeeld leuningen en ballustraden en het vermijden van objecten waarover men kan struikelen (denk aan een uitstekende drempel) valt onder het thema veiligheid. Een voorbeeld van een KPI hierin zou een gebrek als ‘Scheuren van de ondergrond’ kunnen zijn.

De KUP’s binnen veiligheid zijn: Constructief, veiligheid verticaal en horizontaal transport, brandveiligheid, veiligheid installaties, inbraakveiligheid, sociale veiligheid en valbeveiliging.

  1. Gezondheid. Het tweede belangrijke thema is gezondheid. Dit wil zeggen dat de leefomgeving gezond is en dat de kans op een slechte invloed op die gezondheid zoveel mogelijk beperkt wordt. Deze gezonde leefomgeving wordt onder andere gecreëerd door de luchtkwaliteit zo hoog mogelijk te houden (door middel van bijvoorbeeld ventilatieroosters), door de kans op vorming van allergenen door vocht te beperken en door voldoende daglicht toe te laten treden.

KUP’s binnen het thema gezondheid: Luchtkwaliteit, geluid, vocht, visueel comfort en thermisch comfort.

  1. Energie. Binnen het thema energie vinden we een KUP die vrijwel iedereen kent, namelijk het energielabel. Het laagste label is hierbij Label E, het hoogste A++++. Met deze energieprestatie wil je het energiegebruik zo laag mogelijk en zo efficiënt als mogelijk houden. Dit kan bijvoorbeeld met het gebruik van hoogrendementsglas of zonnepanelen. Naast veiligheid en gezondheid, is energie een van de drie belangrijkste thema’s binnen RGS+.

Bovenstaande thema’s worden door de meeste bedrijven, waaronder RGS+, vaak als belangrijkst ervaren. Binnen deze thema’s vind je ook KUP’s die voor veel bedrijven centraal staan in het behalen van hun doelen. Naast deze drie thema’s, vind je binnen de KiB en RGS+ ook de volgende vier punten:

  1. Gebruikskwaliteit. Is de kwaliteit van het complex en de woning voldoende op het gebied van bijvoorbeeld toegankelijkheid, voorzieningen en reinigbaarheid.
  2. Duurzaamheid. Onder het thema duurzaamheid vallen waterverbruik en milieuzorg. Beide met een focus op het bevorderen van een duurzame omgeving.
  3. Toekomstwaarde. Is het complex of de woning ook over een x aantal jaar nog waardevol? Blijft de bereikbaarheid goed, is het aangepast (of kan het aangepast worden) op ouderen of zorgbehoevenden en verbetert het de belevingswaarde van de directe omgeving.
  4. Wonen. Dit thema kent de KUP ‘bewonerskeuze’. Krijgt de gebruiker maatwerk aangeboden?

NORMEN BINNEN DE KIB

Kort samengevat heb je dus een Kwaliteit in Balans (KiB). Hierin staan alle 272 normen, verdeeld over zeven thema’s. Hiermee bepaal je of een specifiek punt – stel het visueel comfort – voldoende is of niet. Wanneer er gebreken voortkomen uit de gekozen normen, dan hang je hier KPI’s aan vast. Op deze manier maak je het meetbaar. Aan de hand van het vastgestelde percentage van het gebrek bepaal je vervolgens of er wel of niet aan de KPI wordt voldaan. Weten hoe KPI’s zorgen voor kwaliteit binnen RGS? Lees ons eerder geschreven blog om een antwoord te krijgen op deze vraag.

WIL JE MEER INFORMATIE OVER DE KWALITEIT IN BALANS?

Heb je na het lezen van de bovenstaande informatie nog vragen over de KiB? Of hoe deze is toegepast binnen de software van RGS+? Vul het contactformulier in of neem telefonisch of via mail contact met ons en wij beantwoorden zo snel mogelijk jouw vraag.